Ga naar de inhoud

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

Samen vinden we een oplossing!

IEDEREEN KAN MEE!

Gaat de schoolreis of extra activiteit niet door vanwege de vrijwillige ouderbijdrage? Vanaf 1 augustus 2021 is de wet vrijwillige ouderbijdrage van kracht. Wat betekent ‘vrijwillige ouderbijdrage’ nu precies? Waarom is deze wet er? Wat kan school doen? Hoe gaan wij als Manders Travel & Events om met deze wet, zodat de schoolreis of activiteit toch door kan gaan…

Aan het begin van elk schooljaar krijgen ouders een rekening gepresenteerd voor allerlei schoolkosten. Onder de vrijwillige ouderbijdrage vallen de kosten voor extra activiteiten of voorzieningen, denk bijvoorbeeld de kosten voor tweetalig onderwijs, digitale leermiddelen, bijles, schoolreisjes, uitjes en activiteiten.

‘Vrijwillige’ ouderbijdrage houdt in dat je als ouder niet verplicht bent om deze kosten te betalen. Echter, wanneer het overgrote deel van de ouders niet kan of wil betalen, kan dit resulteren in het wegvallen van de extra activiteiten of voorzieningen. Om deze reden betalen de meeste ouders en zijn er soms ook ouders die iets extra’s bijdragen om de kinderen van andere ouders te helpen. Bij alle activiteiten die een school organiseert is zij namelijk verplicht om alle leerlingen deel te laten nemen.

Deze wet zorgt ervoor dat kinderen nergens meer van kunnen worden uitgesloten, omdat ouders de kosten niet kunnen betalen. Als school mag je de leerling ook geen vervangende activiteit aanbieden. Scholen verbinden de activiteiten vaak inhoudelijk met hun lesprogramma, dit mag geen enkele leerling ontnomen worden.

Een school (of de oudercommissie) bepaalt zelf de hoogte en bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage. In de schoolgids staat de vrijwillige ouderbijdrage duidelijk beschreven.

Door bij de organisatie van een reis alleen de ‘intentie om een reis te organiseren’ kan een school eerst inventariseren of er genoeg geld en animo is om de reis te organiseren. Verder adviseren wij de school om een solidariteitsfonds aan te leggen vanuit de NPO subsidie*. Ook kunnen ouders die een extra bijdrage willen en kunnen doen, deze hierin storten. Uit dit fonds kunnen de ouders die het echt nodig hebben, geholpen worden.

*De NPO subsidie inzetten voor schoolreizen
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een investeringsprogramma van het kabinet. De VO-raad (Vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs) schrijft dat schoolkampen bijdragen aan het welbevinden van leerlingen. Deze kampen omvatten, afhankelijk van het programma, vaak sportieve activiteiten en natuur- of cultuureducatie. De NPO gelden kunnen hierdoor vaak ingezet worden ter ondersteuning van het schoolkamp of activiteit.

Manders Travel & Events biedt een financieringsvoorbehoud; reizen kunnen bij ons kosteloos geannuleerd worden wanneer te weinig leerlingen de reiskosten kunnen of willen betalen. Ook bieden wij aan om een reis buiten school om te organiseren. De deelnemers boeken en betalen de reis dan direct bij Manders Travel & Events. School is dan niet verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de reis en vervult slechts een faciliterende rol in de communicatie vooraf en de begeleiding tijdens de reis.